Winkelwagen
U heeft geen artikelen in uw winkelwagen

Privacy Policy

PRIVACY STATEMENT

Datum: Maart 2021, versie 1.5

 

 1. INLEIDING

Special Sports B.V. verwerkt uw persoonsgegevens zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat u vertrouwen heeft in onze organisatie rondom al onze diensten en producten. Daarom doen we er graag alles aan om uw privacy te beschermen. De regels over het beschermen van uw privacy zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarbij de Autoriteit Persoonsgegevens toezicht houdt op de naleving van de wet.

Special Sports B.V. en alle websites die hiervan zijn afgeleid, vallen onder Special Sports B.V. en is verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens.

Special Sports B.V. is gezien de omvang niet verplicht een functionaris voor gegevensbescherming aan te stellen. Daarom wordt hier intern toezicht op de toepassing en naleving van de AVG gehouden.

    2.  OPBOUW PRIVACY STATEMENT

Special Sports B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens. In de onderstaande paragrafen beschrijven we welke persoonsgegevens we verwerken en voor welke doelen we dit doen. Ook lichten we toe voor welke diensten we de gegevens verwerken en op basis van welke grondslag we dit mogen doen. Het delen van gegevens met andere partijen is belicht. De beveiliging van persoonsgegevens komt aan bod samen met het behandelen van de bewaartermijnen. Als laatst is een onderdeel toegevoegd over welke rechten u als klant heeft en de mogelijkheid om contact op te nemen met Special Sports B.V. 

  

     3.  VERPLICHT OM PERSOONSGEGEVENS TE VERSTREKKEN

In de meeste gevallen is het nodig om uw persoonsgegevens te gebruiken om u de dienst of product te kunnen bieden die u bij ons afneemt. In dat geval is het gebruiken van uw gegevens noodzakelijk om deze dienst uit te kunnen voeren en te verbeteren

Voor andere diensten bent u niet verplicht om gegevens te verstrekken. Voor sommige extra producten en diensten zoals onze vooraankondigingen en brochures vragen we dan eerst uw toestemming voordat we (meer) persoonsgegevens van u verzamelen of voordat we gegevens die we al hebben voor andere doeleinden gebruiken.

 


    4.  PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Special Sports B.V. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Special Sports B.V. of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier of leveringsinformatie op de website aan verstrekt. Special Sports B.V. verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 


1e categorie: WEBSHOP BEZOEKER

 • Uw regio
 • Uw IP van de het apparaat waarmee u onze site bezoekt
 • Het type apparaat waarmee u onze site bezoekt
 • Welke browser u gebruikt
 • De duur en frequentie van het bezoek

2e categorie:  KOPENDE KLANT OP WEBSHOP

 • Uw naam
 • Uw adres
 • Uw emailadres
 • Uw telefoonnummer
 • Uw postcode
 • Het land van inwoning
 • En alle zaken van de 1ste categorie

Betaalinformatie wordt ingevoerd op een pagina van onze payment provider. Deze data is voor ons niet inzichtelijk en wordt ook niet door ons verwerkt. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar de betreffende payment provider.


    5.   WAAROM SPECIAL SPORTS B.V. UW GEGEVENS NODIG HEEFT

Special Sports en onze verwerkers verwerken uw gegevens omdat het nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst die geldt tussen Special Sports B.V. en verwerker. Dit is noodzakelijk om de diensten en/of producten van onze webwinkel en klantenservice te bieden, zoals:
 

1.            Het leveren van informatie over producten op onze site.
2.            Het toe sturen van nieuwsbrieven en andere mailings (alleen na aanmelding).
3.            De mogelijkheid bieden tot het aanmaken van een account op onze site met daar
               bijbehorende mogelijkheid tot inzage van bestellingen en accountgegevens.
4.            Het kunnen verzenden van de bestelde goederen en het bieden van de logistieke
               dienstverlening.
5.            Analyseren van data voor het verbeteren van onze website, portal en diensten.
6.            Het aan kunnen bieden van klantenservice, aftersales en andere ondersteuning.
7.            Remarketing en retargetting activiteiten.

 


    6.  VOOR WELKE DIENSTEN SPECIAL SPORTS B.V. UW GEGEVENS GEBRUIKT

Dienst 1: webshop bezoeker informeren

Voor het informeren van een webshop gebruiker, gebruikt Special Sports B.V. persoonsgegevens uit de
1e categorie. Deze data wordt verkregen via Google, Bing & Facebook Analytics.
Dienst 2: Leveren van goederen en diensten
Voor het leveren van goederen gebruikt Specialsports.info persoonsgegevens uit de 2e categorie. Dit heeft als doel de bestelde goederen af te leveren op het doorgegeven adres.

Dienst 3: Overige verwerkingen
Special Sports verwerkt verder persoonsgegevens uit de 1e en 2e categorie, daar waar nodig. Dit kan zijn bij het doen van onderzoek en het analyseren van de data ter verbetering van de dienstverlening. Ook kan het zijn dat Special Sports B.V. uw persoonsgegevens moet verwerken om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 


   7.  VOOR WELKE GRONDSLAGEN GEBRUIKEN WE UW GEGEVENS

Toestemming

Special Sports B.V. gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief als grondslag toestemming. Deze toestemming wordt gevraagd via de website, waarbij de klant het e-mailadres en/of adresgegevens kan invullen en een hokje kan aanvinken. Deze toestemming bewaart Special Sports B.V. ter registratie.

 


    8.  BESTAAN VAN GEAUTOMATISEERDE INDIVIDUELE BESLUITVORMING

Special Sports B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde individuele besluitvorming, omdat dit voor onze dienstverlening niet nodig is. Dit houdt in dat Special Sports B.V. zelf niet aan niet aan actieve profiling doet.

 


    9.   HET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET ANDEREN

Special Sports B.V. deelt persoonsgegevens met organisaties die zijn ingeschakeld bij de uitvoering van de ICT. Deze dienstverleners zorgen voor het functioneren, het beheer en het onderhoud van de software waarmee en we onze klanten en orders registreren. Daarnaast maakt Special Sports B.V. gebruik van een payment provider voor de transacties te verwerken. Special Sports B.V. maakt ook gebruik van een aantal leveranciers voor bijvoorbeeld softwareprogramma’s. Deze leveranciers zijn onze sub-verwerkers, en wij hebben afspraken gemaakt over de zorgvuldige omgang van uw gegevens.

Soms is Special Sports B.V. verplicht om op grond van wettelijke verplichtingen persoonsgegevens te verstrekken aan de overheden. Dit doen wij alleen indien deze wettelijke plicht bestaat.

Special Sports B.V. zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling met derden binnen de wettelijke kaders valt. Dit houdt onder andere in dat we afspraken maken met de derde partijen om te zorgen dat zij passende organisatorische en technische maatregelen nemen om klanten te kunnen verzekeren dat de privacy gewaarborgd is.

 


   10.   GEGEVENS BUITEN DE EU

Special Sports B.V. prefereert verwerking van persoonsgegevens binnen de EU. Aangezien de privacy verordening van toepassing is binnen de EU, kan daarmee in beginsel altijd een passend beschermingsniveau verzekerd worden. Wanneer er gegevens worden gedeeld met partijen buiten de EU moeten deze partijen voldoen aan de “Privacy Shield wetgeving” om een passend beschermingsniveau van u gegevens buiten de EU te kunnen garanderen.

 


   11.   HOE LANG SPECIAL SPORTS B.V. GEGEVENS BEWAART

Special Sports B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens uit Google analytics en soortgelijke partijen worden voor een periode van maximaal 50 maanden bewaard. Wanneer u een product en/of dienst afneemt uit onze webwinkel worden de gegevens, al dan niet geanonimiseerd, 7 jaar bewaard om aan de wettelijke verplicht bewaartermijn te kunnen voldoen.

 


   12.  IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Special Sports B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Special Sports B.V. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 


   13.  GOOGLE ANALYTICS & ADWORDS

Special Sports B.V. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Special Sports B.V. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Google Analytics hier aan https://policies.google.com/privacy

 


Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Special Sports B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Special Sports B.V. heeft hier geen invloed op.

Special Sports B.V. heeft Google geen toestemming gegeven om via Special Sports B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 


   14.  BING ANALYTICS & BING ADS

Special Sports B.V. maakt gebruik van Bing Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Bing-advertenties van Special Sports B.V. bij Bing zoekresultaatpagina’s zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Bing opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Bing voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Bing Analytics hier aan https://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 


Bing gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Special Sports B.V. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Bing kan deze informatie aan derden verschaffen indien Bing hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Bing verwerken. Special Sports B.V. heeft hier geen invloed op.

Special Sports B.V. heeft Bing geen toestemming gegeven om via Special Sports B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Bing-diensten.

 


   15.  FACEBOOK & INSTAGRAM ANALYTICS EN ADS

Special Sports B.V. maakt gebruik van Facebook & Instagram Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Facebook & Instagram -advertenties van Special Sports B.V. op social media kanalen zijn.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Facebook & Instagram opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacy beleid van Facebook & Instagram voor meer informatie. U treft ook het privacy beleid van Facebook & Instagram hier aan;
Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation
Instagram: https://help.instagram.com/

 


Facebook & Instagram gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Special Sports B.V. te kunnen verstrekken en om ons als adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Facebook & Instagram kunnen deze informatie aan derden verschaffen indien Facebook & Instagram hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Facebook & Instagram verwerken. Special Sports B.V. heeft hier geen invloed op.

Special Sports B.V. heeft Facebook & Instagram geen toestemming gegeven om via Special Sports B.V. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Facebook & Instagram -diensten.

 


   16.  TRANSACTIONELE MAILS

Alle transactionele emails en nieuwsbrieven vanuit Special Sports B.V. worden verstuurd maken gebruik van Mailchimp & Mandrill. Data bij deze partij is niet inzichtelijk voor derden en wordt opgeslagen in Amerika. Mailchimp en Mandrill mogen deze informatie uitsluitend aan derden verschaffen indien ze hiertoe wettelijk worden verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Mailchimp & Mandrill verwerken. Special Sports B.V. heeft hier geen invloed op.

De voorwaarden van Mailchimp en mandrill kunt u hier vinden: https://mailchimp.com/legal/privacy

 


   17. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

Special Sports B.V. vindt het belangrijk dat de klant de rechten op basis van de wet goed kan uitoefenen. Daarom is het heel makkelijk om via de website contact op te nemen met ons en kunt u gebruik maken van de volgende rechten:

 • Het recht van inzage: u heeft het recht om inzage te krijgen in welke persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • Het recht van correctie: indien de persoonsgegevens die wij van u verwerken niet juist zijn, hebt u het recht om deze aan te laten passen;
 • Het recht van verwijdering: indien wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het doel waarvoor we ze hebben gekregen, hebt u het recht ons te vragen deze te verwijderen. Hier zijn een aantal uitzonderingen op, zoals onze plicht om bepaalde gegevens te bewaren voor onder andere de belastingdienst;
 • Het recht van beperking: gedurende de periode dat we bezig zijn om te bepalen of uw gegevens gerectificeerd moeten worden, het bepalen van de onrechtmatigheid van gegevensverwerking, het bepalen of gegevens verwijderd moeten worden of u bezwaar hebt ingediend tegen de verwerking, hebt u het recht om de beperking van de verwerking aan te vragen;
 • Het recht van bezwaar: indien wij gegevens verwerken op grond van gerechtvaardigd belang of algemeen belang, is het mogelijk bezwaar te maken waarna een belangenafweging zal volgen. In het geval van direct marketing hebt u altijd het recht van bezwaar.


U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onze AVG contactpersoon, deze vindt u aan de onderkant van deze statement. Special Sports B.V. zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 


   18. BEVEILIGING

Special Sports B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Special Sports B.V. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Wij zorgen ervoor dat, indien we uw persoonsgegevens aan andere organisaties zoals de verwerkers doorsturen, deze organisaties dezelfde maatstaven aanhouden.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Special Sports B.V. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Special Sports B.V..